700CL-X ADV

EURO 7.590,00

450SR SPORT

EURO 6.490,00


700CL-X HERITAGE

EURO 6.690,00

700CL-X SPORT

EURO 7.490,00


650GT

EURO 6.590,00

300CL-X HERITAGE

EURO 4.190,00


800MT TOURING

EURO 10.990,00

 

800 MT EXPLORER

EURO 11.990,00

 


650MT

EURO 6.390,00

800MT SPORT 

EURO 9.990,00


300NK

EURO 3.890,00

650NK

EURO 5.990,00