NK800 SPORT

EURO 7.390,00

NK800 ADV

EUR 7.990,00


MT700

EURO 6.390,00

700CL-X ADV

EURO 6.990,00

450SR SPORT

EURO 6.490,00


700CL-X HERITAGE

EURO 6.290,00

700CL-X SPORT

EURO 6.690,00


650GT

EURO 5.990,00

300CL-X HERITAGE

EURO 3.990,00


800MT TOURING

EURO 9.990,00

 

800 MT EXPLORER

EURO 11.990,00

 


650MT

EURO 5.590,00

800MT SPORT 

EURO 8.990,00


300NK

EURO 3.390,00

650NK

EURO 5.190,00